2016-12-05 23:22:49Đăng bởi ADMIN

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM

BÁO GIÁ CHI TIẾT CHO CÁC MẪU TỦ BẾP HÀ PHƯƠNG CUNG CẤP:

TỦ BẾP SỒI NGA 3,300,000 Cả trên lẫn dưới

TỦ BẾP SỒI NGA TỦ DƯỚI INOX 201 4,300,000 Cả trên lẫn dưới
3
TỦ BẾP SỒI NGA TỦ DƯỚI INOX 304 4.600,000 Cả trên lẫn dưới
4 TỦ BẾP SỒI NGA SƠN TRẮNG 3.600,000 Cả trên lẫn dưới
5
TỦ BẾP XOAN ĐÀO 3,690,000 Cả trên lẫn dưới
6
TỦ BẾP XOAN ĐÀO THÙNG TỦ DƯỚI INOX 201 4.690,000 Cả trên lẫn dưới
7
TỦ BẾP XOAN ĐÀO THÙNG TỦ DƯỚI INOX 304 5.100,000 Cả trên lẫn dưới
8
TỦ BẾP ACRYLIC AN CƯỜNG 5,200,000 Cả trên lẫn dưới
9
TỦ BẾP ACRYLIC AN CƯỜNG THÙNG DƯỚI INOX 201 6,200,000 Cả trên lẫn dưới
10
TỦ BẾP ACRYLIC AN CƯỜNG THÙNG DƯỚI INOX 304 6,400,000 Cả trên lẫn dưới
11
TỦ BẾP ACRYLIC AN CƯỜNG THÙNG TRÊN DƯỚI PICOMAX 7,200,000 Cả trên lẫn dưới
12
TỦ BẾP LAMINATE ẤN ĐỘ THÙNG MIN 4,200,000 Cả trên lẫn dưới
13
TỦ BẾP LAMINATE ẤN ĐỘ THÙNG TỦ DƯỚI INOX 201 5,200,000 Cả trên lẫn dưới
14
TỦ BẾP LAMINATE ẤN ĐỘ THÙNG DƯỚI INOX 304 5,500,000 Cả trên lẫn dưới
15
TỦ BẾPLAMINATE ẤN ĐỘ THÙNG TRÊN DƯỚI PICOMAX 6,300,000 Cả trên lẫn dưới
16
TỦ BẾP LAMINATE AN CƯỜNG THUNG MIN 4.200,000 Cả trên lẫn dưới
17
TỦ BẾP LAMINATE AN CƯỜNG THÙNG DƯỚI INOX 201 5,300,000 Cả trên lẫn dưới
18
TỦ BẾP LAMINATE AN CƯỜNG THÙNG DƯỚI INOX 304 5,600,000 Cả trên lẫn dưới
19
TỦ BẾP LAMINATE AN CƯỜNG THÙNG TRÊN DƯỚI PICOMAX 6,800,000 Cả trên lẫn dưới
20
TỦ BẾP LAMINATE NHẬT THÙNG MIN CÁNH LAMINATE 5,800,000 Cả trên lẫn dưới
21
TỦ BẾP LAMINATE NHẬT THÙNG THÙNG DƯỚI INOX 201 6,200,000 Cả trên lẫn dưới
22
TỦ BẾP LAMINATE NHẬT THÙNG THÙNG DƯỚI INOX 304 6.300,000 Cả trên lẫn dưới
23
TỦ BẾP LAMINATE NHẬT THÙNG DƯỚI PICOMAX 6.500,000 Cả trên lẫn dưới
Báo Giá Phụ Kiện ( Liên Hệ )

Gọi ngay : 0944.59.50.55 - 0986.346.376 để biết thêm chi tiết

 

Bình luận

Bài viết liên quan

2016-12-05 23:13:36
2016-12-05 23:17:02
2016-12-05 23:18:36

Hỗ trợ trực tuyến
zalochat